Hängmörning

Vi låter samtliga nöt hängmöra i 14 dagar innan styckning.
Kropparna bäckenhängs för maximal effekt.
Bäckenhängning innebär att kroppen hängs om från has till bäckenbenet så att musklerna i
bakkroppen hänger naturligt utan att tryckas ihop som normalt sker (se illustration)
Vad sker vid hängmörning:
Den mörningsprocess som sker i köttet efter slakt är att köttets egna enzymer bryter ner
proteiner och bindvävnad. Samt att vattenhalten sjunker med ca 10-12 %
Detta koncentrerar smaken och ökar mörheten samt att köttet inte vattnar sig som sker vid
stekning av icke mörat kött eller färs.