Legoslakt

Hos oss får djuren enskilda boxar med strö,vatten och foder.
Vi rekommenderar er att lämna djuren dagen innan slakt det bidrar till lugnare djur och därmed bättre kött.
Slakten sker i moderna ändamålsenliga lokaler.

Kostnader för legoslakt, baserat på slaktvikt.

Nöt
Slaktkostnad 14 kr/kg
Styck 9 kr/kg
Vakuumpaketering 4 kr/kg

Lamm
Slaktkostnad 600 kr/styck
Får 800 kr/st
Grovstyck 200 kr/st
Finstyck inkl mald färs 400 kr/st
Vakuumpaketering 200 kr/st

På djur med högre fettklass än 3+ tillkommer en extra styckkostnad på 1,5/kg pga längre styckningstid och
mer avfall.

I priset delar vi upp ert djur enligt önskemål samt paketerar det i kartonger färdigt att leverera till slutkund.

Paketeras i kartong färdigt att leverera till slutkund.

Legoslakt

Hos oss får djuren enskilda boxar med strö ,vatten och foder.
Vi rekommenderar er att lämna djuren dagen innan slakt det bidrar till lugnare djur och därmed bättre kött.
Slakten sker i moderna ändamålsenliga lokaler.