Våra Djur

Vi föder upp en köttdjurskorsning med Wagyu och Angus
Kombinationen av Wagyu och Angus ger ett kött av mycket hög kvalité och
marmorering.
Våra djur är uteslutande ekologiskt uppfödda.
Alla våra djur vistas ute året om.
Djuren klarar sig utmärkt på endast gräs på sommaren och grovfoder (ensilage) under
vintersäsongen.
De är utmärkta betesdjur som trivs på våra magra beteshagar där de bidrar till att
bibehålla mångfalden och de öppna landskapen.
Djuren har enkla kalvningar som de oftast klarar på egen hand.
Kalvarna föds normalt i Mars-April.
Kalvarna går med sina mödrar hela betessäsongen som varar mellan Maj till slutet på
Oktober.
Wagyu
Wagyu härstammar från Japan. Kött från Wagyu är känt för sin utsökta kvalité och höga
marmorering.
Aberdeen Angus
Aberdeen Angus är skotsk ras. Det är en utpräglad köttras med ett finfibrigt och
välmarmorerat kött.