Miljö

Sedan Januari 2022 är vår solcellsanläggning igång.
Vi är det första slakteriet i Sverige som är helt klimatneutrala genom att vi producerar mer el än vi förbrukar på slakteriet och gården tillsammans.

En stor investering som känns rätt i tider av energikris och miljötänk.